ค่าสมาชิกแรกเข้า 500 บาท
จะได้ใช้ฟอนต์ฟรี 1 Typeface
(ตัวธรรมดา, ตัวเอน, ตัวหนา, ตัวหนาเอน)
เป็นเวลา 1 ปี
ถ้าต้องการซื้อฟอนต์เพิ่มหรือต่ออายุ 1 ปี
จ่ายเพียง Typeface ละ 300 บาท เท่านั้น
* หมายเหตุ : สมาชิกครอบคลุมระยะเวลา 1 ปี
* ชื่อและนามสกุลให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษ
ชื่อ : * นามสกุล : *
หมายเลขบัตรประชาชน : * อีเมล์ : *
ที่อยู่ :  
บ้านเลขที่ ถนน แขวง(ตำบล)
เขต(อำเภอ) จังหวัด รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดนี้ ใช้เพื่อสมัครเป็นสมาชิกของ PSL
และเพื่อได้รับสิทธิ์การใช้ (License) ฟอนต์ PSL อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และตามเงื่อนไขที่มีการชี้แจงไว้เท่านั้น PSL จะรักษาเป็นความลับ
ไม่นำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น ทั้งนี้ PSL จะเก็บข้อมูลดังกล่าว
ไว้เป็นเวลา 1 ปี หรือตามอายุของสมาชิกภาพของคุณ
ฟอนต์ที่คุณต้องการคือ :
กรุณากรอกข้อความในภาพด้านซ้าย
www.fontpsl.com
(c) copyright PSL SmartLetter 1995-2011, All rights reserved
พีเอสแอล สมาร์ทเล็ตเตอร์ 42 /336 ซอยนิมิตรใหม่ 6/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร 02-1810130
แฟกซ์ 02-1810131 มือถือ 089-4435101