ฟอนต์ของเราขายเป็นแพ็กเก็จ แต่ละแพ็กเก็จจะได้ฟอนต์แบบ Full Pack รวม 370 ฟอนต์ ดังนี้

PSL Series 1-5 รวม 320 ฟอนต์ / PSL Special Series 36 ฟอนต์ / PSL Sans Serif 10 ฟอนต์ / PSL Display New 4 ฟอนต์

แพ็กเก็จพื้นฐาน ราคา 35,000 บาท สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ใช้ได้กับสิ่งพิมพ์ทุกชนิด License ครอบคลุมตลอดชีวิต เหมาะสำหรับร้านป้ายทั่วไป
www.fontpsl.com
(c) copyright PSL SmartLetter 1995-2011, All rights reserved
พีเอสแอล สมาร์ทเล็ตเตอร์ 42 /336 ซอยนิมิตรใหม่ 6/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร 02-1810130
แฟกซ์ 02-1810131 มือถือ 089-4435101